0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Patrik Sonsky
۱
۳
Tomas Andrle
Finished
۰۰:۳۰
Tibor Kolenic
۲
۳
Tomas Janata
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Ogrocki
۱
۳
Radek Mohelnik
Finished
۰۰:۳۰
Jan Kabelka
۲
۳
Ladislav Svanda
Finished
۰۰:۳۰
Libor Jemelka
۱
۳
Tomas Ogrocki
Finished
۰۰:۰۰
Miroslav Barta
۱
۳
Josef Pelikan
Finished
۰۰:۳۰
Radek Mohelnik
۲
۳
Tomas Ogrocki
Finished
۰۲:۰۰
Josef Pelikan
۱
۳
Miroslav Barta
Finished
۰۲:۰۰
Svatoslav Stempen
۱
۳
Libor Jemelka
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Janata
۳
۲
Tibor Kolenic
Finished
۰۲:۰۰
Pavel Kulhanek
۲
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۳:۰۰
Havel Ladislav
۳
۰
Lubor Sulava
Finished
۰۱:۰۰
Petr Svec
۰
۳
Matyas Rojka
Finished
۰۱:۰۰
Petr Picek
۲
۳
Jan Steffan
Finished
۰۲:۳۰
Ladislav Zatecka
۳
۱
Milan Smrcek
Finished
۰۳:۰۰
Marek Placek
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۳:۳۰
Petr Picek
۳
۱
Pavel Kulhanek
Finished
۰۴:۰۰
Ondrej Kucirek
۳
۰
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۴:۳۰
Ladislav Svanda
۰
۳
Matyas Rojka
Finished
۰۲:۰۰
Jan Steffan
۳
۰
Ondrej Kucirek
Finished
۰۳:۳۰
Pavel Fojt
۰
۳
Ladislav Zatecka
Finished
۰۴:۰۰
Plachy Jiri
۳
۰
Milan Smrcek
Finished
۰۴:۳۰
Lubor Sulava
۰
۳
Miroslav Barta
Finished
۰۰:۰۰
Tomas Janata
۳
۱
Patrik Sonsky
Finished
۰۰:۰۰
Matyas Rojka
۳
۱
Jan Kabelka
Finished
۰۰:۰۰
Pavel Fojt
۳
۰
Marek Placek
Finished
۰۲:۳۰
Jan Steffan
-
-
Pavel Kulhanek
بازی شروع نشده است
۰۵:۰۰
Marek Placek
-
-
Ladislav Zatecka
بازی شروع نشده است
۰۵:۰۰
Vaclav Hruska Snr
-
-
Petr Picek
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۰
Milan Smrcek
-
-
Pavel Fojt
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۰
  Russia Liga Pro
Vladimir Nemashkalo
۰
۳
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۰:۱۵
Vladimir Nemashkalo
۳
۲
Nikita Mareev
Finished
۰۱:۴۵
Mikhail Sverdlov
۳
۱
Nikita Mareev
Finished
۰۲:۴۵
Dmitry Ignatiev
۱
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۳:۴۵
Dmitry Krivonos
۱
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۴:۱۵
Sergey Myagkov
۲
۳
Dmitry Krivonos
Finished
۰۲:۱۵
Nikita Mareev
۱
۳
Aleksey Shershnev
Finished
۰۰:۴۵
Roman Zelenskii
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۲:۰۰
Oleg Kharlakin
۲
۳
Aleksey Shershnev
Finished
۰۲:۱۵
Aleksey Shershnev
۱
۳
Mikhail Sverdlov
Finished
۰۴:۱۵
Oleg Kutuzov
۳
۱
Sergey Myagkov
Finished
۰۱:۱۵
Mikhail Sverdlov
۳
۱
Oleg Kharlakin
Finished
۰۱:۱۵
Vyacheslav Chernov
۲
۳
Viktor Kalachev
Finished
۰۳:۰۰
Oleg Kutuzov
۰
۳
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۲:۴۵
Pavel Semenov
۳
۰
Roman Zelenskii
Finished
۰۱:۰۰
Vyacheslav Chernov
۲
۳
Pavel Semenov
Finished
۰۴:۰۰
Viktor Kalachev
۳
۱
Pavel Semenov
Finished
۰۰:۰۰
Denisov Alexey
۳
۲
Oleg Kutuzov
Finished
۰۰:۱۵
Denisov Alexey
۱
۳
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۱:۴۵
Aleksey Shershnev
۳
۰
Vladimir Nemashkalo
Finished
۰۳:۱۵
Dmitry Krivonos
۱
۳
Denisov Alexey
Finished
۰۳:۱۵
Nikita Mareev
۰
۳
Oleg Kharlakin
Finished
۰۳:۴۵
Roman Zelenskii
۱
۲
Viktor Kalachev
inprogress
۰۴:۳۰
Oleg Kharlakin
۱
۰
Vladimir Nemashkalo
inprogress
۰۴:۴۵
  Europe TT Elite Series
Artur Sobel
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۱:۲۰
Petas Kacper
۱
۳
Damian Korczak
Finished
۰۰:۳۰
Krystian Kolodziej
۳
۱
Jakub Witkowski
Finished
۰۰:۰۵
Krzysztof Kotyl
۳
۲
Artur Sobel
Finished
۰۴:۱۰
Petas Kacper
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۰۱:۴۰
Jakub Wozniak
۲
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۱:۴۵
Staszczyk Konrad
۳
۱
Jakub Witkowski
Finished
۰۳:۴۰
Artur Sobel
۰
۳
Jakub Wozniak
Finished
۰۰:۳۰
Jakub Grzegorczyk
۱
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۳:۲۵
Iwasyszyn Wojciech
۱
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۳:۴۵
Wojciech Gluszek
۳
۰
Mateusz Misiak
Finished
۰۰:۰۵
Krystian Kolodziej
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۰۲:۲۵
Zochniak Jakub
۳
۱
Jakub Wozniak
Finished
۰۲:۳۵
Jakub Grzegorczyk
۳
۰
Blazej Szczepanek
Finished
۰۲:۴۵
Damian Korczak
۳
۰
Jakub Witkowski
Finished
۰۲:۵۰
Zochniak Jakub
۱
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۳:۲۵
Lukasz Jarocki
۱
۳
Daniel Lis
Finished
۰۰:۵۵
Wojciech Gluszek
۳
۱
Rudomina Kamil
Finished
۰۰:۵۵
Mateusz Misiak
۳
۰
Rudomina Kamil
Finished
۰۲:۱۰
Rudomina Kamil
۱
۳
Artur Sobel
Finished
۰۳:۰۰
Petas Kacper
۲
۳
Daniel Lis
Finished
۰۳:۱۵
Rudomina Kamil
۳
۰
Jakub Wozniak
Finished
۰۳:۵۰
Petas Kacper
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۴:۰۵
Karol Wisniewski
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۴:۳۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Rudomina Kamil
Finished
۰۴:۳۵
Krystian Kolodziej
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۰۱:۱۵
Daniel Lis
۳
۰
Jakub Witkowski
Finished
۰۲:۰۵
Staszczyk Konrad
-
-
Petas Kacper
بازی شروع نشده است
۰۴:۵۵
Krzysztof Kotyl
-
-
Jakub Wozniak
بازی شروع نشده است
۰۵:۰۰
Filip Mlynarski
-
-
Jakub Witkowski
بازی شروع نشده است
۰۵:۲۰
Zochniak Jakub
-
-
Artur Sobel
بازی شروع نشده است
۰۵:۲۵
Karol Wisniewski
-
-
Mateusz Rutkowski
بازی شروع نشده است
۰۵:۴۵
Rudomina Kamil
-
-
Krzysztof Kotyl
بازی شروع نشده است
۰۵:۵۰
  World TT-CUP
Franciszek Jastrzebowski
۳
۲
Fabian Sikora
Finished
۰۰:۰۰
Marat Filip
۳
۱
Milos Frydl
Finished
۰۰:۱۰
Jakub Mach
۲
۳
Marek Dlask
Finished
۰۰:۲۰
Vojtech Sanc
۰
۳
Andrei Knazik
Finished
۰۰:۲۵
Gracjan Rokita
۱
۳
Wenda Krzysztof
Finished
۰۰:۳۰
Adrian Piegza
۱
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۰۰:۳۵
Petr Oliver Korp
۲
۳
Jan Hendrych
Finished
۰۰:۴۰
Pavel Cibik
۳
۱
Marek Dlask
Finished
۰۰:۵۰
Martin Boltik
۳
۲
Petr Priscak
Finished
۰۰:۵۵
Kos Pawel
۳
۰
Fabian Sikora
Finished
۰۱:۰۰
Gola Blazej
۰
۳
Andrzej Krezel
Finished
۰۱:۰۵
Marat Filip
۳
۰
Jan Hendrych
Finished
۰۱:۱۰
Dominik Lafek
۰
۳
Jakub Mach
Finished
۰۱:۲۰
Vojtech Sanc
۳
۲
Petr Priscak
Finished
۰۱:۲۵
Milos Frydl
۱
۳
Petr Oliver Korp
Finished
۰۱:۴۰
Dominik Lafek
۲
۳
Marek Dlask
Finished
۰۱:۵۵
Andrei Knazik
۳
۱
Martin Boltik
Finished
۰۱:۵۵
Jakub Mach
۳
۰
Pavel Cibik
Finished
۰۲:۲۵
Marat Filip
۳
۲
Petr Oliver Korp
Finished
۰۲:۴۵
Andrei Knazik
۳
۲
Vojtech Sanc
Finished
۰۳:۰۰
Franciszek Jastrzebowski
۱
۳
Wenda Krzysztof
Finished
۰۳:۱۰
Cezary Krawczyk
۳
۱
Albert Misztal
Finished
۰۳:۳۰
Louis Lu
۰
۳
Narendra Modi
Finished
۰۳:۳۵
Zoladek Dariusz
۲
۳
Krzysztof Gola
Finished
۰۴:۰۰
Marek Pyzik
۲
۲
Albert Misztal
inprogress
۰۴:۳۰
Shaman Jain
۱
۱
Louis Lu
inprogress
۰۴:۳۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید